Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home2/mustafa/public_html/ayrimciligionle.org/tr/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
DİLEKÇE YAZIMI | Ayrımcılığı Önle

DİLEKÇE YAZIMI

DİLEKÇE NEDİR?

Bir isteği belirtmek, bir konuda talepte bulunmak, herhangi bir konuda bilgi vermek ya da şikayette bulunmak için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara ,gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır.
Dilekçenin temel özelliği kayda geçmesi ve yasal bir sonuç doğurabilme kapasitesidir. Bu bakımdan bir dilekçede talep edilen konu, yapılan şikayet  dilekçeyi veren ve dilekçeyi alan muhatap açısından çok önemlidir.

DİLEKÇEDE FORMAT-OLMAZSA OLMAZLAR

Bir dilekçenin muhatapça kayda alınmasının ya da daha sonraki işlemlerde doğuracağı sonuçlar açısından biçimsel bazı unsurlarına özel önem gösterilmesi gerekir. Buna göre bri dilekçe:
1.Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.
3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
5. İmza ve/veya kaşe olmalıdır.
6. Dilekçe eki varsa mutlaka dilekçe sonunda ekler kısmı olmalıdır.

DİLEKÇE YAZIMINDA TEMEL İLKELER

1. Dilekçe dilinde ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
2. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
3. İstenen şey yasal çerçeve içrisinde olmalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak  çıklanmalıdır.
4. Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.

 

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

a.Giriş-kurumsal tanıtım: Dilekçenin başlangıcında kurumunuzun soruna taraf oluşunun dayanağı anlatılır. Bu noktada dernek veya vakfım temel faaliyet konusundan (dilekçede talep edilecek hususlar ilintisini içerecek biçimde) bahsedilir. Varsa derneğin kamu yararına, Türkiye vb unvanlarının oluşu tarihiyle birlikte anlatılmasında fayda vardır.

Örnek 1:

Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), görme özürlülerin ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki vb. alanlardaki sorunlarının çözümü, görme özürlülerin toplum yaşamına eşit yaşam koşullarında katılımını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Derneğimiz, 20/12/1991 tarih ve 91/2557 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Yararına Dernek statüsündedir.

Paylaş
[Facebook] [Twitter]

Sayfa: 1 2 3